Natalna karta nije predviđanje budućnosti već oruđe, koje
Vam omogućava da spoznate svoje vrline i mane. Na taj
način možete da donesete ispravne odluke, koje će se
odraziti na naredne godine Vašeg života, ako ne i na ceo
život. Predstavlja Vaš "lični kod", obrazac na osnovu kog
možete da shvatite sve što Vam se dešava u životu, način
na koji mislite i delate i kako da unapredite svoj život i
rešite probleme, koji Vas more.

Ljubav Posao Zdravlje