Odredite Vaš podznak


Uz pomoć ove jednostavne tabele saznajte vaš Ascendant (Podznak). Bez njega, skoro
pa je nezamislivo odraditi potpuno tačnu natalnu kartu.

Kako pronaći svoj podznak u tabeli?

Najpre, u tabeli pronađite mesec Vašeg rođenja, a potom i datum i vreme. Na primer,
rođeni ste 16. novembra u 3h i 30min ujutru.

U ovom slučaju obratite pažnju na kolonu, koja predstavlja period od 11. do 20. nevembra.
Nakon toga, u vertikalnoj koloni ispod ovog datuma, pronađite vreme svog rođenja. Vaš
podnak je Vaga.

(ubaciti tabelu za računanje podznaka)

Sada kada ste odredili Vaš podznak, spoznajte koje osobine Vam on donosi.

Napomena: Prilikom određivanja podznaka, neophodno je uzeti u obzir datum, vreme
i mesto rođenja određene osobe, kao i tačan raspored planeta u trenutku rođenja. Za
potpuno tačnu procenu najbolje je kontaktirati sertifikovanog astrologa sa višegodišnjim iskustvom