Šta predstavljaju kuće u astrologiji?

U astrologiji postoji 12 kuća i svaka od njih predstavlja određeni segment Vašeg života. Za
izradu natalne karte neophodno je poznavanje Ascendenta, odnosno tačke na istoku u
trenutku Vašeg rođenja, koja istovremeno predstavlja vrh prve kuće. Zbog toga, može se
reći da upravo prva kuća ima najjveći uticaj na Vaš život, posebno u prvim godinama.

U trenutku Vašeg rođenja, planete su zauzele određeno mesto u kućama i znacima i na taj
način formirale "dobre" i "napete" aspekte.

Značenje astroloških kuća


 • Prva kuća - fizički izgled i temperament
 • Druga kuća - materijalna sigurnost, prosperitet
 • Treća kuća - odnosi sa drugim ljudima
 • Četvrta kuća - sreća i nesreća u životu
 • Peta kuća - emocije, strast
 • Šesta kuća - posao, karijera
 • Sedma kuća - ljubav, brak
 • Osma kuća - tajne,smrt
 • Deveta kuća - mudrost, plemenitost
 • Deseta kuća - profesionalni uspeh
 • Jedanaesta kuća - prijateljstvo
 • Dvanaesta kuća - gubici, stradanja

  Položaj kuća u astrologiji


  Kuće nisu iste veličine, ali se njihov početak uvek nalazi u Ascendentu.

  Natalna-karta

Međutim, ne zauzimaju sve kuće istu poziciju, te ih uzavisnosti od toga delimo na:

 • Kuće koje se nalaze na Istočnoj hemisferi - 1, 2, 3, 10, 11, 12 - lični život
 • Kuće koje se nalaze na Zapadnoj hemisferi - 4, 5, 6, 7, 8, 9 - javni život
 • Kuče koje se nalaze na Severnoj hemisferi - 7, 8, 9, 10, 11, 12 - samoinicijativa
 • Kuće koje se nalaze na Južnoj hemisferi - 7, 8, 9, 10, 11, 12 - tuđa inicijativa

Podela astroloških kuća

Kuće je moguće podeliti na:

 • Vatrene - 1, 5, 9 - duhovnost
 • Zemljane - 2, 6, 10 - materijalizam
 • Vazdušne - 3, 7, 11 - društvenost
 • Vodene - 4, 8, 12 - emocionalnost

Česta je i podela kuća na:

 • Ugaone - 1, 4, 7, 10 - energičnost
 • Sledujuće - 2, 5, 8, 11 - stabilnost
 • Padajuće - 3, 6, 9, 12 - promenljivost

Ukoliko u jednoj kući ima više planeta, reč je o "steliumu". To znači da će aspekt života, koji
ta kuća predstavlja, biti naglašeniji od ostalih.

Obzirom na to da se u natalnoj karti prikazuje 10 planeta, a postoji 12 astroloških kuća, u svakoj
natalnoj karti postoje najmanje dve prazne kuće. Međutim, kod praznih kuća treba obratiti
pažnju i na asteroide, kao što su Hiron, Vesta,Palada ili neke druge važne činioce u natalnoj karti,
kao što su Lilit, Fortuna,Mesečevi čvorovi i slično.
Napomena: To što je neka kuća prazna, ne znači da nema nikakav uticaj na Vas i Vašu ličnost!