Šta je natalna karta?

Natalna karta predstavlja vrstu astrološkog dokumenta, koji astrolozi koriste kako bi
saznali što više informacija o Vašoj ličnosti, ponašanju i stavovima. Drugačije se
naziva i "horoskop rođenja".

Predstavlja raspored planeta u trenutku Vašeg rođenja, koje su tada zauzele
određeni položaj u znacima i kućama. Na taj način, formiraju se "dobri" i "napeti"
aspekti. Zbog toga, da bi natalna karta bila verodostojna, neophodno je da znate
tačan datum i vreme svog rođenja.

Čemu služi natalna karta?

Na osnovu natalne karte, možete saznati šta se dešavalo u Vašim prošlim, ali i u
sadašnjem životu. Iz podataka koje Vaš "horoskop rođenja" sadrži, astrolog može
izraditi "mapu" , koja pokazuje šta i kako biste trebali da radite tokom svog života.
Mapa nije podložna menjanju i pruža veoma bitne infromacije o tome na koji način
treba da delate, kako biste ostvarili željene rezultate.

Natalna+karta

Takođe, možete otkriti svoju suštinu, bez obzira na to kakve ste osobine i ličnost
razvili od trenutka svog rođenja. Naime, ljudi su skloni menjanju, kako stila života,
oblačenja, tako i mišljenja i stavova. Zbog toga, dolazi do ambivalentnosti u Vašem
ponašanju, a to za posledicu ima osećaj izgubljenosti. Međutim, uz pomoć natalne
karte možete otkriti svoju pravu prirodu, svoje "istinsko Ja".

Pokazuje i Vaše mogućnosti i limite u ljubavnom, zdravstvenom i poslovnom životu,
Uz pomoć natalne karte možete uočiti potencijalne prilike, koje ćete, ukoliko ste ih
svesni, iskoristiti na pravi način u pravom trenutku. S druge strane, možete otkriti
na koji način da preuzmete odgovornost za greške iz prošlosti, a u krajnjoj liniji i
kako da ih ispravite bez većih komplikacija i posledica.

Najkraće rečeno, natalna karta Vam daje priliku da svoj život razložite na više faza
i uočite kako ste se ponašali u svakoj od njih. Na osnovu toga, moći ćete da izvučete
određene oblike ponašanja koji se ponavljaju, odlike partnera koje birate, dobre i loše
navike koje praktikujete.

Vašu natalnu kartu možete izraditi [ovde]

Glavni elementi u natalnoj karti


Natalna-karta

Znak - Zamišljeni pojas od 360 stepeni na nebu. Podeljen je na 12 znakova, od kojih
svaki zauzima 30 stepeni.
Ascendent (AC)- Početak prve kuće. Prvenstveno označava način na koji doživljavate
sebe.
Descendent(DC)- Vrh sedme kuće. Utiče na Vaš odnos sa drugim ljudima, a posebno
sa partnerom.
Medium Coeli (MC)- U prevodu znači "sredina neba". U natalnoj karti označava najvišu
tačku na ekleptici. Utiče na Vaš pristup poslu i izbor karijere.
Imum Coeli (IC)- Označava "donju sredinu neba". Nalazi se direktno nasuprot Medium
Coeli-ju. Ukazuje na Vaše talente.

Šta je natalna astrologija?


Astrologija predstavlja veštinu pomoću koje astrolog prati kretanje planeta i drugih
nebeskih tela, ne bi li ustanovio njihov uticaj na osobine, ponašanje i događaje u
životu jedne osobe.

Uprkos tome što mnogi osporavaju značaj astrologije, ona i dalje opstaje zbog toga
što na praktičnim primerima pokazuje da je primenjiva - samom spoznajom dobrih i
loših osobina, ljudi postaju samosvesniji, odlučniji i pažljiviji.

Postoji više različitih vrsta astrologije, a jedna od najpopularnijih je natalna astrologija.

Za razliku od ostalih vrsta astrologije, natalna u prvi plan stavlja raspored planeta u
trenutku rođenja neke osobe. Zbog toga, najveću ulogu kod ove vrste astrologije
igraju datum, vreme i mesto rođenja.