Horoskop predstavlja sliku neba u određenom trenutku, posmatrano sa planete Zemlje.
Astrologija poznaje različite vidove horoskopa, a Vi se odlučujete za određeni na osnovu
Vaših težnji, preferencija, problema ili jednostavno iz znatiželje.

Vrste horoskopa zavise od grane astrologije, kojom se bavite. Ustaljena je podela na:

 • Natalnu astrologiju - analiza Vaših osobina na osnovu položaja planeta u trenutku Vašeg rođenja
 • Horarna astrologija - analiza događaja, koji se vezuju za veću skupinu ljudi
 • Ezoterijska - analiza karmičkog uticaja
 • Mundana - analiza mogućih događaja i promena na planeti Zemlji
  Na osnovu vremenskog perioda, razlikujemo:
 • Dnevni horoskop - predstavlja sliku i uticaj astroloških tela u periodu od 24h.
 • Nedeljni horoskop - predstavlja sliku i uticaj astroloških tela u periodu od 7 dana.
 • Mesečni horoskop - predstavlja sliku i uticaj astroloških tela u periodu od jednog
  meseca (tačnije 30, 31 dan ili 28/29 dana ukoliko je reč o februaru).

Ove tri vrste horoskopa ukazuju na:

 • Izazove koji su pred Vama
 • Povoljnosti koje Vas očekuju
 • Životnu fazu u kojoj se nalazite
 • Kako unaprediti svoj život

  U godišnji horoskop spadaju:
  1. Natalni horoskop - horoskop rođenja, koji se pravi na osnovu rasporeda planeta
   u trenutku Vašeg rođenja.

   Natalni horoskop ukazuje na:
 • Fizičke karakteristike
 • Uticaj roditelja
 • Talente
 • Finansijsko stanje
 • Ljubavne aspekte
 • Brak i porodični život
 • Negativne strane Vaše ličnosti
 • Vaše vrline i veštine

  2.Solarni horoskop - računa se na osnovu momenta u kom Sunce ima isti
  položaj na ekliptici kao i u trenutku Vašeg rođenja.

  3.Lunarni horoskop- na osnovu kretanje Meseca vrši se prognoza budućih pozitivnih i negativnih događaja,

  Treba spomenuti i uporedni horoskop, koji ukazuje na kompatibilnost dve osobe
  na osnovu horoskopskog znaka, podznaka ili natalnih karti.